Doorgaan naar inhoud

Privacy & Cookies

Algemeen

Het privacy beleid is van toepassing op elk gebruik van onze website en op alle persoonsgegevens die geregistreerd worden via onze website en in onze winkel.

Wij nemen onze verplichtingen ten aanzien van jouw privacy en de verwerking en doorgifte van jouw persoonsgegevens zeer serieus. Wij hebben dan ook passende technische en organisatorische maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de overdracht en het bewaren van gegevens veilig verlopen.

Wij verzoeken je om ons privacy beleid aandachtig te lezen omdat daarin wordt vermeld op welke wijze en voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verzamelen. Door persoonsgegevens aan ons te verstrekken, verleen je toestemming voor de verwerking en doorgifte van persoonsgegevens zoals omschreven in dit privacy beleid. WoonStore is verwerkingsverantwoordelijke ten aanzien van deze verwerkingen. WoonStore is te bereiken per e-mail klantenservice@woonstore.nl

Registratie persoonsgegevens

WoonStore legt jouw gegevens vast als je producten of diensten van ons afneemt. Ook als je gebruik maakt van een van onze kosteloze diensten op de website of jouw gegevens achterlaat in onze winkel worden deze bewaard. Jouw persoonsgegevens worden gescheiden opgeslagen in een centraal, elektronisch klantenbestand van WoonStore.

In de volgende situaties registreren wij jouw persoonsgegevens;

 • In onze winkel bij het invullen van orderformulieren, bezorgformulieren en/of andere formulieren.
 • Bij het bezoeken van onze website.
 • Bij de uitvoering van een aan ons verleende opdracht.
 • Bij de aanmelding voor marketinguitingen en/of onze nieuwsbrief.
 • Bij het invullen van sollicitatieformulieren op de website.
 • Bij het invullen van overige contactformulieren op de website.

Daarbij kunnen wij de volgende informatie vragen en/of registreren;

 • geslacht, voornaam, achternaam, straatnaam, huisnummer, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres. Onze servers kunnen automatisch bepaalde gegevens registreren, zoals URL, IP-adres, browsertype en -taal, en de datum en tijd van uw bezoek aan onze websites, onder meer door gebruik van cookies.

Wie heeft toegang tot jouw gegevens?

We kunnen je gegevens doorgeven aan andere partijen. We doen dit alleen als dat echt nodig is voor onze dienstverlening. Het kan zijn dan één of meerdere van deze partijen:

 • Bezorgpartners
 • Montagepartners
 • Servicepartners
 • Leveranciers
 • Betaalpartners
 • IT-dienstverleners

Onze bezorg-, montage-, en servicepartner moet tenslotte bij je thuiskomen om je product te bezorgen, monteren of service leveren. Onze leverancier ontvangt een referentie naar jouw aankoop, en in sommige gevallen komt onze leverancier ook bij je thuis. Onze betaalpartner ontvangt uw gegevens om de betaling te kunnen verwerken. Onze IT-dienstverleners bieden diensten zoals Cloud-opslag, media- en advertentiediensten, onderhoud van onze website en verwerking van reviews. 

In verdachte situaties zijn we verplicht om klantgegevens te delen met overheidsinstanties.

Gebruik van persoonsgegevens

De grondslag voor het gebruik van jouw persoonsgegevens is jouw toestemming daarvoor. In het geval van een aan ons verleende opdracht en/of met ons gesloten overeenkomst is de grondslag voor het gebruik van uw persoonsgegevens de noodzakelijkheid voor de juiste uitvoering van die opdracht en/of overeenkomst.

Voor bestaande klanten is de grondslag ons gerechtvaardigde belang om onze klanten aanbiedingen te doen en op de hoogte te houden van onze vergelijkbare producten en diensten.

Uw persoonsgegevens worden door WoonStore gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Om een opdracht uit te voeren,
 • Om je te informeren over de status van jouw opdracht,
 • Voor het meten van de klanttevredenheid,
 • Om door jou gestelde vragen te beantwoorden,
 • Voor het verbeteren van onze diensten en deze aan te passen aan uw wensen. In dit kader kunnen wij jouw persoonsgegevens ook gebruiken voor profileringsdoeleinden.
 • Om jou te informeren over lopende en toekomstige activiteiten en aanbiedingen, zowel per post, telefoon of e-mail.
 • Voor het versturen van nieuwsbrieven, zowel elektronisch als per post.
 • Daarnaast worden jouw gegevens anoniem gebruikt in managementinformatie en analyses. Met de resultaten hiervan zijn we beter in staat om de klanttevredenheid verder te verhogen en kunnen we onze diensten, producten en website verder verbeteren.
 • WoonStore zal uw gegevens niet beschikbaar stellen aan derden, tenzij dit voor een juiste uitvoering van de opdracht noodzakelijk is en/of tenzij daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Bewaartermijn persoonsgegevens

WoonStore bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren minimaal de wettelijke bewaartermijn voor het bewaren van persoonsgegevens.

Inzien en wijzigen van uw gegevens

U kunt WoonStore verzoeken om:

 • inzage, aanpassing of verwijdering van de persoonsgegevens die WoonStore over je verzamelt.
 • beperking van de verwerking van de persoonsgegevens die WoonStore over je verzamelt.
 • overdracht van de persoonsgegevens die WoonStore over je verzamelt.

Je kunt jouw verzoek indienen door een e-mail te sturen naar klantenservice@woonstore.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

WoonStore streeft ernaar om uw verzoek zo snel mogelijk te behandelen, maar zal dit uiterlijk binnen de wettelijk vastgestelde termijn van 1 maand doen. Wanneer we uw verzoek hebben verwerkt zullen we je de benodigde informatie verstrekken. Mocht jouw verzoek onverhoopt toch afgewezen (dit kan zijn omdat uw verzoek in strijd is met de wet) worden, zullen we je uiteraard een toelichting geven waarom WoonStore jouw verzoek niet heeft kunnen verwerken.

De gegevens die jou verstrekt worden, worden alleen gebruikt voor het behandelen van jouw vraag. Na voltooiing van jouw verzoek worden deze gegevens verwijderd.

Je hebt recht om indien je dat wenst een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Deelnemers

Als je deelnemer bent, of wilt worden bij WoonStore, deel je specifieke informatie over jouw onderneming. Bijvoorbeeld de naam, contactinformatie en KvK-gegevens. Deze gegevens worden door onze commerciële afdeling gebruikt om je te informeren over mogelijkheden tot deelname of een andere samenwerking bij of met WoonStore. De gegevens worden uitsluitend voor deze informatieverstrekking gebruikt en niet met anderen gedeeld, tenzij je dat expliciet toestaat. Wij nemen je e-mailadres ook op ten behoeve van een nieuwsbrief over de zakelijke ontwikkelingen met betrekking tot WoonStore. De opgeslagen gegevens kunnen behalve door onze commerciële afdeling, ook worden ingezien door interne ICT-beheerders. De duur van de opslag van deze gegevens is wat ons betreft voor onbepaalde tijd, in principe zolang je interesse hebt om deel te nemen. Mocht je hier bezwaar tegen hebben of op een later moment van gedachten veranderen, dan verwijderen we je gegevens uit ons bestand of laten we die wijzigen. Neem hiervoor rechtstreeks contact op via klantenservice@woonstore.nl.

Sollicitanten

Als je bij ons solliciteert, bewaren we jouw gegevens om je eventueel in de toekomst een aanbod te doen voor een andere functie. Dit betekent dat we gegevens bewaren over jouw werk- en opleidingsverleden, je adres, contactgegevens en de motivatiebrief die je ons toestuurde. Als je niet wilt dat je gegevens door ons bewaard worden, of als je niet benadert wenst te worden voor andere functies, kun je dit tijdens het sollicitatieproces aangeven of nadien wijzigen door contact op te nemen met klantenservice@woonstore.nl.